Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1izjhjyzvhymmwnjy1ytg3ytvlngu2othjmwm4mwm5ncykdhh0pssmndg0mtg= JOHN DEERE 1010 T14584T 1962 2394 x18g00753 $3,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmji5mjqxm2jlytvimjuxytqyywm4njm4ymviodc1miykdhh0pssmntu3nja= CATERPILLAR 627K WTC00135 2014 2808 14G03239 $894,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kywvhy2u2mzhmnde3nmrlymy1zty1y2m0y2jin2zmnyykdhh0pssmmzuzmtq= INTERNATIONAL HARVESTER 412 0015087X 1975 0 X17G00654 $13,500.00 more
Wtk?jhnyyz05zjfinjywnzvmn2vjm2ixyzizzmuxzjm2yzzkmtg2yiykdhh0pssmmzuyote= CATERPILLAR 627K WTC00138 2014 2376 14G03240 $1,004,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjcymwyzmgy5ytcznju1ztmwodg2m2vmzgmxmtq5mcykdhh0pssmnty4oty= CATERPILLAR 613C 8LJ03386 2007 3022 X17G00810 $155,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jngjmztvkyzg0mjexmgu3ogu5mjuxnda0oti0odc5miykdhh0pssmmzexmtg= CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 6881 13G00799 $449,900.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.