Used Equipment

AG OTHER

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kn2i0zdawodm3ntu0ndvhy2m2ztk3mgnlnzg4mgnjyyykdhh0pssmntawmq== FORD / NEW HOLLAND SD550 Y8S003377 2000 0 B17399 $60,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1inmfiy2nlzdi5zjriotm5ymy3ztyxzjdlndaymjlkmsykdhh0pssmmzcwody= FORD / NEW HOLLAND SD550 Y8S003375 2000 0 B17398 $60,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzgvkodyzm2u5owmwowfkztkzyjk2yzc1zgiyzdi2msykdhh0pssmmjuynjc= CASE 550 ZEF139489 2014 1729 x18g00975 $295,000.00 Lambert, MT more
Wtk?jhnyyz05zdmxmtflzjc5nzuxzguzyte0yzdmmmu0zjq3zge2yyykdhh0pssmmjc4oa== AGCO - HESSTON_ 8550 00366 2000 2208 16X00490 $24,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kzme3mdhjzdfkmtywmwuwzgi4ndriotg0ymrizdezysykdhh0pssmode5mg== AG-CHEM 1254 125007300 2002 3936 17X01042 $40,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lywiyndrhmjc1y2fjyjyyy2jhzdhhyjdkmdc3nwfincykdhh0pssmndk1mjk= AG-CHEM RG1300 A1300VCNSL1086 2012 2813 16X00656 $165,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzwvhzwq3nte5zwq4mdc1owrhndc1otcwyjyyzdc5yyykdhh0pssmnteynjy= ALLIED SYSTEMS COMPANY MORRIS ADR 5003050051 2006 0 B14140 $30,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmtliogzlodm4m2izmzq1ywm1mzm0yta2zgu0mzk3msykdhh0pssmmta5mdi= AG-CHEM TG8203 A8203CNT001061 2009 0 17X00057 $39,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1imguyntjkmtcyngy2mwi3zjaxm2e0ymvmy2jhmzc4osykdhh0pssmnjm5nza= AG-CHEM RG700 A0700CEN901112 2014 11120 16X00700 $159,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmvhyzdkytm0mzk2zdc4zjdmnzbkmzc5owrizjm4osykdhh0pssmntkxnzu= MISCELLANEOUS MFGRS BEET CART R90390213133002 9999 9999 14X05309 $58,200.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.