Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0psuymcyzmje3na== NORAM 65E 65ET9913 2013 1264 13W72529 $287,800.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0psuymcyxmdg1oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 5056 17G00512 $143,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0psuymcy1njuwmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4559 17G00509 $169,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1jmgzkndlmnzu5yti4ndg5zgm1otvhzdzimgi4yzg1ysykdhh0psuymcyyndu4 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00178 2016 3912 18G01153 $189,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1iodzjyzqzzmjmmdmxzjc1yjbhyzayytg2mta3mdzinyykdhh0psuymcy4ntiw CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 6198 18G01007 $195,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1modgznzjkyznhmtqxnmm1otbkyzvjndrhmtq1zwqwocykdhh0psuymcyyntgzmg== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3858 19G00548 $269,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz04yzc1njhmywywnjdkzwm5odyyywe3ztbimjqzy2qwncykdhh0psuymcy1odi2mq== CATERPILLAR 12M2 AWD R9P00159 2014 3349 18G00271 $239,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1iymyzmzg1mwu3m2zjmze0yjk4otk5y2i2owfkztlknyykdhh0psuymcy1ntawmq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00412 2016 3590 19W01852 $239,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1lotzhmzhimmuyndvimgi0ytg1mzi3njk1nzk0odqxzcykdhh0psuymcyymzy4na== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00209 2017 2005 19G01482 $339,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz05ogzlngvmodgymmjkndnkywm2mtrkzwi5yjixyjm3niykdhh0psuymcyynzc0mq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00337 2015 3671 20W0265 $249,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mmddlzty1mwy0ywe2yzm1zta1mjm5yme1nwm3owjkmyykdhh0psuymcy5nda4 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 4875 20W0266 $254,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mngrhm2zlotfkota2zdnhzdflnzrlndringyxyta5ziykdhh0psuymcy1mdq2 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00339 2015 3708 20W0267 $264,300.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05mzhmodcwyze3mddmnjq2zjeyy2zln2q2nza4zjg0miykdhh0psuymcy0nje4mq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00206 2017 2031 19G01479 $329,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1ln2fmnmm3mda2ytfjndvjzjjhodvhzdmxodbhzmjkocykdhh0psuymcyynjiz JOHN DEERE 670C DW670CX583294 2002 955 X20W0428 $61,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04ntu3mdzkyjjkmzfimte2odrmmgq3mjyxota1njq0osykdhh0psuymcy1mdiz CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00132 2015 4064 19G01181 $259,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz05ztblmtjlmdkwy2jknmrmy2qzywvjy2m2zte4mjzkncykdhh0psuymcy1mja2mq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00203 2017 2993 19G01084 $314,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1mm2q4nwy2ndvmntbmy2jmoddkzjgxnde1ztqxmmvlyiykdhh0psuymcyznzuxna== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00228 2017 4046 20G0249 $316,200.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04nzy4ndm1ywrkmja0nmfiodu1nwi2odzmytziyzviyyykdhh0psuymcyznjiyoq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00230 2017 3965 20G0250 $316,200.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05ndcyzdu3ntrlowrhmgqzy2q5zjnlodzknmu3mjdimcykdhh0psuymcy1nzqxmq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00178 2015 4703 19G00547 $199,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05nzhiyzqxowfmywqxmzvhymq4nwy5m2mzodhjzjiwncykdhh0psuymcy0njy3na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00188 2015 2950 19G00546 $229,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1mmzu5mzdlnwjlzdbiotm5zgq4zwrmmzqznwfkztu4zsykdhh0psuymcyznda2oa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00207 2017 2544 19G01480 $329,900.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1mzjezywi3ymiynmyxndyzzmi4ymyzzmexodk2ntaxmiykdhh0psuymcy1nte= CATERPILLAR 12E 99E5566 1963 1 X20W0805 $10,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0psuymcy2ntq1mg== CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4545 14G04579 $149,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0psuymcy0njiwoq== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 5153 16G00350 $204,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0psuymcyxnzkzmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3614 16G00821 $195,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0psuymcyxotizmg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 6902 17G00216 $165,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05yjqwy2fmmde1ntm5yty1ogq2ogy4nge3zdrmyjc2nsykdhh0psuymcy1ntawnq== CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4726 17G00508 $199,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iy2e3zdhmogeymthmytfkyjhhmmqwnwe5mdhmywmymyykdhh0psuymcyyotq1 CATERPILLAR 160M2 R9L00217 2014 5247 17G00511 $189,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0psuymcy1mzexnw== CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4312 17G00952 $189,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmde4ngvjymjjzwi1njhkotc4ymfhzdbkotjhmzrhyyykdhh0psuymcy1odi0ma== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00346 2014 5679 18G00923 $279,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7566 18G01008 $204,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 7133 18G01010 $231,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0psuymcyzmzkyna== CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5456 18G01009 $216,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7637 18G01011 $159,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7258 18G01012 $209,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0psuymcy1odcwng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00172 2016 3069 18G01151 $278,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0psuymcy0mjiw CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 2616 18G01152 $359,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0psuymcyxodg3ng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 2070 18G01155 $399,900.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.