Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0pssmndgwnjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 0 17G00512 $173,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05mty2zmu3ntu2ztu2odcwytc2nzdim2qwzmflnwrhmcykdhh0pssmntaxntu= CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 3378 17G00958 $199,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mtqwntbiowyyyjdimja1y2i2ogfimtm1m2y5otfmnyykdhh0pssmnji1mty= CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3572 17G00951 $207,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1imwm1yjjjm2finmm0ngrmzjc2yju1zgrlodhkotfhniykdhh0pssmmjazotc= CATERPILLAR 160M2 R9L00212 2014 4573 17G00515 $189,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1imjc3mdblywviody4yzy5zdbmyzezmddjytnhyzcyyiykdhh0pssmnjq1mzi= CATERPILLAR 160M2 R9L00227 2014 3329 17G00949 $195,300.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1knmeymjjizdayntuznmqzzdlknzq4ndrhngqznzlmyyykdhh0pssmmjazodu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4576 16G00348 $229,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04n2rmyja5mwi1zmuxzwrlyzq3zwiynmqznjcxzji1ncykdhh0pssmnzcyma== CATERPILLAR 160M2 R9L00216 2014 4383 17G00514 $196,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1iztgxmze5ngi0ymy0ymyyzju4mtgxn2fjotg1y2i4ysykdhh0pssmnjezmjg= CATERPILLAR 160M2 R9L00107 2011 5685 14G03608 $130,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0pssmnjm2ng== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, WA more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0pssmmze4mdu= CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4395 17G00509 $207,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1hzmezmjezmtzhmwmwogqxzji2ndcxmwqwzwmyzwvizsykdhh0pssmnjqznte= CATERPILLAR 160M2 R9L00235 2014 3859 17G00957 $209,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1mmjrjnzbjztnjnzrmmtjhzdzimjrkzju4mme5zgq0miykdhh0pssmodgx CATERPILLAR 120G 87V08942 1989 5686 X19W00486 $33,400.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1hy2q4mtflmtnmzddiodrhyjq2mti1ytvmodbmzmixocykdhh0pssmntyymju= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8642 B14791 $111,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hm2q4mjgxntu1mtu4zwrjzddlztk4y2ewzji2zthjocykdhh0pssmmjaxnju= CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3448 17G00955 $249,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 5056 17W00780 $164,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05ntliyjzimwm1yzvkodayzdu5mjnjyjywotnimtrmmyykdhh0pssmndc3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00140 2012 3572 16G00413 $179,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 799 13W72529 $169,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mdm0ndc4zgiyowmzodhhodflmmi5njbjodyxyzaznyykdhh0pssmmzqynzi= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31808 X16W00684 $89,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0pssmmzk3njg= CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6246 18G00457 $153,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iytvhmzewzwnkzde1mzywoty1ndfkymmzy2vintniniykdhh0pssmode4ma== CATERPILLAR 160M2 R9L00190 2013 4108 18G01004 $223,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0pssmmzeznjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7153 18G01012 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0pssmmzg5ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7066 18G01011 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0pssmnduymdk= CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 6929 18G01010 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0pssmmzy0mzy= CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 0 18G01009 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kytgxoty0otfiyjm1y2yxzgnizwjkogm5njzmndnlosykdhh0pssmndg2mje= CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7182 18G01008 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgnjyjljzwe1mwi2yzywzgi4mjbhotm1owuymtjjmsykdhh0pssmmzqyodg= CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 6535 18G01005 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njaxytzmmjrhmgzimdfjzmi0ztdiotuwzmuwmtawosykdhh0pssmntmwndq= CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 5942 18G01007 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1im2flnzbjyjuzngizmjfjyzm1mwu0ytuyoty3mze5nsykdhh0pssmmje3oda= CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6547 18G01006 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzmyynme2njc0m2m3y2ezy2e3zwexngvkyzgzy2ewzsykdhh0pssmmzg4mdy= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00346 2014 4459 18G00923 $253,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzgvkm2uwmju1nzi1zjzkowe2ymq2mzzkndk0ngnlmiykdhh0pssmnjuxmjy= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00179 2016 2294 18G01154 $359,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0pssmmzg0nta= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00172 2016 2053 18G01151 $359,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mztc2zti2mwzkogzmowu5ytjhyjvizmrhmgezzwuwmsykdhh0pssmndy2njm= CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 4893 19G00248 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mzwq4oge3odeymge0mmm4oda0mmqwotuzytvimdkzyyykdhh0pssmmzk0otk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00180 2016 1498 18G01233 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz04ywziyzvjyjy2nzgyodvmzmfmotgxztrknzy3nzvhziykdhh0pssmmjc0mjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00182 2016 1432 18G01235 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ndkznziwmjc5njm1oty4ztjjztgxzjyyymnjmgzmniykdhh0pssmndq4mdk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00177 2016 2596 18G01232 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz1lote3mjkzodc3zdyxn2rkzwnmmzg4mdzizwyxmju4msykdhh0pssmndewody= CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 4371 19G00246 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kztq3yzi4njbkztllyzi3ywu2otdjnda4zdm1odm5osykdhh0pssmmzi5otu= CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5279 19G00245 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0pssmntc0odq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 1889 18G01152 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kotzmzmq3njk3njqzymuwzjc3mji0zjq1n2uwowq0miykdhh0pssmntu1mjk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00185 2016 2102 18G01157 $369,900.00 Williston, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.