NC Machinery Logo

Used Equipment

ARTICULATED TRUCKS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ywi4nje4nwq2zdfhzjhmyzy0mmq3nja1yjuwmthlyyykdhh0pssmnda1ndm= CATERPILLAR 730C TFF01371 2016 749 15W79299 $421,500.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz05mjqxnwyxnzexmja0ytmxyzbhmwjkyju4ywm1ytc4miykdhh0pssmnjk2oa== CATERPILLAR 740B T4R03026 2015 3046 15W78181 $462,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1ln2mxmzzkztdhztu2nzyzytq2mtu5njg3njaynmrmyyykdhh0pssmnja3ote= CATERPILLAR 740B T4R03157 2015 3452 14G05259 $414,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz04otmyzwe5owm4zjk0n2e0ogi2mdq2otyymmiwzwexyyykdhh0pssmmteyotq= CATERPILLAR 740B T4R02375 2014 4280 14W75578 Call Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mzwexytq3mjrlndbizmi0owuwnzk1zwrjodjhnjcwzcykdhh0pssmmzk2mzy= CATERPILLAR 740B T4R02041 2014 5203 13A19437 $272,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hmdgzzwezztgzyji5nmi2zgm1otllzdnhytyxnzk0ocykdhh0pssmndu2mti= CATERPILLAR 740B T4R02039 2014 3869 13A19436 $391,400.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mogrhytzkntjizdbkzgq3yjy5nte5ywfjnzayowq2myykdhh0pssmnte0mdk= CATERPILLAR 740B T4R01796 2013 4403 13W73781 $435,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04mtm2ytkymjkwnzhiyjdkodmwodu4ztzkotq4yzu5yyykdhh0pssmmji3otg= CATERPILLAR 740B T4R01050 2012 6085 12W71454 $423,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04njaznjm5yzhkmzq1ndc3ztu5nmyzyme0ngi4nda4zsykdhh0pssmnti0mjm= CATERPILLAR 740B T4R00885 2012 6294 12W71019 $365,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jotm5oddkmme3owy4nzjmzdfmyti4yzg4ntc0ztq2zsykdhh0pssmmtcxode= CATERPILLAR 735B T4P00307 2012 5390 B14514 $366,700.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05mtuyzmixy2mxowqznzfly2e3otq3zmrknzkzyzu1zcykdhh0pssmntm5mty= CATERPILLAR 740B T4R01726 2013 7554 BL17355 $424,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hzdzjzjaxzdm5oty1otq0yzu4ymy4nwvkmzu3mtlimsykdhh0pssmmtgxodk= CATERPILLAR 740B T4R03099 2015 3867 14W76759 $345,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzmewm2rlzjk0ntu0mjg2yzblzjq5mzg2ndhkmjyyocykdhh0pssmnjc4oq== CATERPILLAR 740B T4R02430 2014 6432 14W75586 $359,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0nty4nzk2mdnkmzzlzgm5yzzjyzawzjk2mdgxnyykdhh0pssmmzqxotm= CATERPILLAR 730C TFF00913 2015 1109 14A19877 $341,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ywjlnju0n2vjnwqxnjdkytrkmzjjzwzimdk1zjg2nsykdhh0pssmntm3ntu= CATERPILLAR 740B T4R02400 2014 3677 14W75579 $481,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmjy0ytvjn2m4mmflnwe5yty2zjzjymi2mjg4ota1yyykdhh0pssmmte2mju= CATERPILLAR 740BEJ T4S00320 2012 2221 B16586 $231,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iztk4yju2mwq1zdu4ntvkzty1nzi0yjm3ywziy2exniykdhh0pssmmta4ng== CATERPILLAR 730C TFF00712 2015 3625 15W78148 $297,900.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.