Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmmewzdq5yjq5nwy3ngqxy2eymgvhmdvmndi5yzy2nyykdhh0psuymcyyody4oa== CATERPILLAR 621B 2DB00862 1985 542 X19A00149 $45,000.00 HOMER, AK more
Wtk?jhnyyz1mogmwodk2ntk0zge5ytjizmjhndfmogq4otliymqwnsykdhh0psuymcy1mtg0mw== CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 7667 13G00799 $449,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ntk5zwq1ztm5mdzhzdfmodexnja0mzg4zmzlndg1ocykdhh0psuymcy0odi0ma== CATERPILLAR 627B 37V00866 1979 0 X19G00437 $33,350.00 Conrad, MT more
Wtk?jhnyyz1hnjy1mznkodq4mdi4ndrlytgyy2vlmtg2zdbhnji0yiykdhh0psuymcyzodq1ng== CATERPILLAR 631G AWK00303 2003 10590 X19G00603 $190,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hywrjotuznzewyjfiyjdkzjjkndiwytk4mgi2ndy4osykdhh0psuymcyzntm4ma== CATERPILLAR 631G DFA00125 2004 9654 X19G00602 $190,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jythhzte0mtjizwizmgvkymzmogjhzwfhzmzmzjawysykdhh0psuymcyynzy1mw== CATERPILLAR 627K WTC00312 2018 1434 19G00741 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnmy0m2y2yti1zdbiogi0odjhodzlmtlmnda5m2y1ocykdhh0psuymcyzmjkyna== CATERPILLAR 627K WTC00311 2018 1029 19G00740 $783,400.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.