NC Machinery Logo

Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05y2vkztc4zjy4yze0otbkzjm5nddlzdq4mdm0n2u2nyykdhh0pssmmzm5ndc= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 544 16G00106 $155,500.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjyxmju4ythmogy3zthkodeymjhhmmy5nzcyntcwysykdhh0pssmmtawmdg= CATERPILLAR 420D FDP21521 2004 8746 X18W01990 $29,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1imdiynddmmtmxymu4mzc2y2y1ngrjmmfmyjuzytjiysykdhh0pssmndg3oa== CATERPILLAR 420EST HLS01298 2006 0 18W02170 $39,100.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1lowvjndqxnwy5zmrjyjhhotaxyza1mwy5zgy4nzc0niykdhh0pssmmtg2ng== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02269 2018 0 18W02084 $103,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1iytg0mwvizmjlnjiyownhodfjzjy3zmmxnju5ndi5zcykdhh0pssmoda1mg== CATERPILLAR 420F2IT HWD02268 2018 56 18W02099 $107,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05mdexmjk4mzy4zmfhogexzjzlymu2mwfhztm5owy2yiykdhh0pssmmzu1mde= CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02493 2018 304 19G00567 $103,000.00 more
Wtk?jhnyyz1loguxzjawogjjngi1nje5ztrkowm5mte2y2m0ymuwmyykdhh0pssmmteymda= CATERPILLAR 420F2IT HWD00985 2016 2025 X19W01101 $90,000.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1kztfhntc1y2uzmdzhzgm5oti4nwm5y2rjyweyowrhziykdhh0pssmntu5nju= CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD02506 2018 324 19G00569 $103,000.00 more
Wtk?jhnyyz1knzrmztm0yzbkzgy4zddizmjlytjkzdyxztc4zjc4myykdhh0pssmndgyotk= CATERPILLAR 430D BNK02693 2002 5302 X17W01069 $35,500.00 more
Wtk?jhnyyz1motvlytcyyjvlyza0zdcxztzlogqxotc5yjizyjc1nsykdhh0pssmmjm5mzm= CATERPILLAR 416F2ST HWB00422 2015 1140 15V06486 $103,700.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1hnguxzwzhnjawnzawnzrjzwzlmza1zge1mdg4mgfhniykdhh0pssmodc4nq== CATERPILLAR 420FIT JWJ02113 2014 3428 13V01931 $66,500.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1modqyntixmzy1nje3otbhyzm2oguyzdhknzq0odhiyiykdhh0pssmnta5 CATERPILLAR 416F2ST HWB00221 2015 1970 14J19850 $67,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lodyxmtbkmdblzjm1ogqxowyxngrjnjcwmmyyzdm0yyykdhh0pssmnti3nzi= CATERPILLAR 420FST SKR03568 2014 1654 13V01937 $88,600.00 MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz1jotjmymy3nzizm2i4ywm3zjuwodqzmtqwymfmndiwmcykdhh0pssmndu1mzq= CATERPILLAR 420FST SKR03515 2014 2243 13V01938 $95,600.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mnmflm2zjzjc1ztnizdviotzlyzjmztmxngvmndi4miykdhh0pssmmzk5nzc= CATERPILLAR 420FST SKR03436 2014 2690 13N74264 $71,200.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1injzkmmixmge4ndvmmdnmzta5yte2ntrin2yyzjy5msykdhh0pssmndgxmde= CATERPILLAR 420FIT JWJ01202 2013 5461 13A19076 $118,100.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1hndywymi3otjkmgexytiwzgq5yjlknmjiogq2n2ywniykdhh0pssmmty5ndy= CATERPILLAR 420F2IT HWD01573 2017 697 18G00199 $86,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kyzfjytlmntg3nmnlztq0zdvjodeyytixogy0y2exyiykdhh0pssmmtkxodm= CATERPILLAR 420F2IT HWD01563 2017 502 18G00193 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0pssmmtgwmdk= CATERPILLAR 420F2ST HWC01929 2017 366 18G00212 $92,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmjgwztvhyzuynjqymzjlzgriyzm0odayyjg2mzllzcykdhh0pssmmji2nju= CATERPILLAR 416F2ST HWB00478 2015 1049 15V06578 $100,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1in2nim2ixntgxn2zkztviodllmjq2zmrmnzy2nwzjyiykdhh0pssmnde3nq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02502 2018 236 19G00542 $103,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdm0odfhzmfkn2vhyzc0yzlmywe0nwqyzwe4zgfhmiykdhh0pssmmtm5mti= CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02496 2018 282 19G00543 $97,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05zwy3ote0mdmzndu0nzjhyjexyzkyodcwndu2mziyzsykdhh0pssmntuyotk= CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02503 2018 315 19G00583 $103,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mn2vmyzqwzjc5yzdhzdyyytk3zjqzymu5mjlmymywziykdhh0pssmmjuzmg== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02494 2018 207 19G00582 $103,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0pssmnjmyodc= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 544 17G00083 $108,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0pssmmjg3mzu= CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 428 17G00128 $97,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iyweyzjixzti0mtbmyzgwzthlmdhhnwrjzjk0ytmxosykdhh0pssmnjuxmte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00817 2016 429 17G00125 $100,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0pssmotk5mw== CATERPILLAR 420F2IT HWD00815 2016 1026 17G00130 $90,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0pssmnju1nq== CATERPILLAR 420F2ST HWC01052 2016 457 17G00116 $87,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0pssmnjaxnzm= CATERPILLAR 420F2ST HWC01045 2016 360 17G00124 $94,400.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.