NC Machinery Logo

Used Equipment

AG TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mzdy1ogrlnme2mmqxzdzizwzhywqyztyzngnkmgfjosykdhh0pssmndkzndy= AGCO 6175 662445P 1997 1000 18X00607 $48,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1izjhjyzvhymmwnjy1ytg3ytvlngu2othjmwm4mwm5ncykdhh0pssmndg0mtg= JOHN DEERE 1010 T14584T 1962 2394 X18G00753 $3,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zge5ymninmm4yzmyzda1yzblmmrmnze0ngjmmzi1nsykdhh0pssmmze2ng== CASE 335 ZAF119435 2010 0 15X07883 $84,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jodgxnme2njqyntvlmjbiyjjhzdgzoge2mzlmzdhlmyykdhh0pssmntu5odi= AGCO MT865C CO865CNWKG1023 2011 2854 16X00833 $199,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jngfkmzc4zgiyzmmwmdk3ymm5yjbiytjiytg2odgyncykdhh0pssmmzm1odg= CASE 260 MAG ZBRD02610 2011 1017 16X00589 $102,900.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.