NC Machinery Logo

Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0psuymcy5mdaw CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4553 B15154 $216,600.00 PRUDHOE BAY, AK more
Wtk?jhnyyz1jndk4ogqwogi4zti5zgnhotq2mtq0oguzzgnknwmxniykdhh0psuymcyymjg1oq== CATERPILLAR 930K RHN01182 2012 7496 PL16632 $191,300.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0psuymcy1njyy CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 4398 14A19687 $282,000.00 PRUDHOE BAY, AK more
Wtk?jhnyyz04zgyxzwu0ogzhmda5zjhiztg0zgexzdi3nthlzwrjmyykdhh0psuymcy1nzywnw== CATERPILLAR 930K RHN03721 2015 2286 14V04566 $186,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0psuymcyynjaynq== CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 2067 14A19688 $208,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mntk2nje4mjuwodqyogzkywq1nmu1ymizmzrindgwnsykdhh0psuymcyymjk2oa== CATERPILLAR 924K PWR02952 2014 3603 14V03342 $134,800.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1jotgzndm1njvjnjiwngyyywvin2rintdjytjim2zlyiykdhh0psuymcyxodc5mw== CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 10374 PL15759 $66,100.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0psuymcy1njgxoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 8813 PL15763 $77,200.00 MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0psuymcy5ndqy CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $22,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0psuymcyymzg5oq== CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 8385 B15724 $421,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imdvjmda4nzq2nwrjztuxztizndqwnzg2nzexngnhnsykdhh0psuymcy1mzezoa== CATERPILLAR 982M K1Y00325 2015 8148 14A19639 $305,100.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0psuymcy0ndczng== CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $73,600.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hmgvkogvkogrhzdk0mmfmotq4mmniodu3zge5otnmocykdhh0psuymcy0ntuynq== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $64,800.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1my2jkytqwnmy0n2m5mdfiyze1ymi5mdnhngfjowjjyiykdhh0psuymcy2mzmxmq== CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10880 17W01579 $288,600.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0psuymcyymtuxoq== CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $103,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lotuzytm1ntfmmgnjmgi0zgm4zwewnmy1mdqzzmq5ysykdhh0psuymcyymza0mq== CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 0 18W00235 $59,700.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1hngjkzjdimju2mza3mgviyzllmjvmywzhogq1zme1niykdhh0psuymcy2ndi5mg== CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $28,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1motviytc0ytnlm2e3ndc1odllzwqxnty4mtuzztdjnyykdhh0psuymcy5ota5 CATERPILLAR IT28B 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $25,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iy2mxmmi2zjjjyza0yzuwzduymdhmowvjowqwmmrjnyykdhh0psuymcyxmzyxmq== CATERPILLAR 988K TWX01475 2018 1217 17A00190 $808,600.00 Seattle, AK more
Wtk?jhnyyz1imtrmodjlzwyyngrlzwzkzdbkndfhzwzkymu3mdg5niykdhh0psuymcy3mja4 CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 5166 14G02777 $299,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0psuymcy2mdmzoq== CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 1140 18W01253 $144,200.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04mdm3njaynjezztvinwfmyte5njg0mtm1mzezngu4ysykdhh0psuymcyzmdiyng== CATERPILLAR 982M K1Y00520 2015 4439 15W78484 $440,300.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0psuymcy1mdyzng== CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10089 18W01019 $281,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0psuymcyzotm3mq== CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9422 18W01020 $273,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0psuymcyzmdu2oa== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $84,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hnjy2yzzmmjc5mzg1otfjotlmmznhy2y3yzhmywy1zcykdhh0psuymcyymtg1oa== CATERPILLAR 972K Z4W00567 2013 11965 18W01406 $159,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdvkytdlytezmmflzgy4yje4nti3zjdhyzdmnzviocykdhh0psuymcy2mte0 CATERPILLAR 982M K1Y00397 2015 6073 14G05415 $456,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kyza2mgq3yzvmztg4mje3zjniyji2y2rjymm5mmrlniykdhh0psuymcy0njmyna== CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 6242 15W78895 $378,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1injzjmtrlodhizwq3mjkzymexmgi2ztc0ndiwy2m3nyykdhh0psuymcyyodcyna== CATERPILLAR 924K PWR02962 2014 25681 14V03343 $74,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mdq0nza2ztzjy2i0nzkyodq3mzqxngrjzme4mzmzncykdhh0psuymcyznji4mw== CATERPILLAR 938H MJC00189 2008 9926 X19A00026 $64,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz05mtvkmdvmn2i4mzjlmtu0yte4zwnmzjrhyzzjogzkziykdhh0psuymcyyndyzmw== CATERPILLAR 980M KRS00358 2014 9747 19W00820 $246,400.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzguwmwzkotq5y2rmzgjly2q4mmmym2i1zjhhnmjknsykdhh0psuymcyxndey CATERPILLAR 950G AYB00411 2002 9291 X19A00156 $59,000.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00755 2012 17592 PL16013 $73,800.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz05mwqxzdiwzmmzndgynje2oda5mjy4otg3owe4mty1nsykdhh0psuymcy1odcwnq== CATERPILLAR 906 JRF02112 2014 667 X19W01383 $75,000.00 Snohomish, WA more
Wtk?jhnyyz04mwnknzbjnzniytk0yzcwzjq5zjg0zwixzwu5yzuyocykdhh0psuymcy0ntkwmq== JOHN DEERE 624K 641042 2012 21335 19W01388 $58,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1imdkyywzjnzqzzdu3n2uxogixmti3nte5yzjkzwzhmyykdhh0psuymcy2njm3 CATERPILLAR 903C2 MW800218 2016 582 X19A00330 $55,555.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz05mtq0nwq5y2q4zmnjmte0zdexytg5yjywyjrlntgzmyykdhh0psuymcyyoty0na== CATERPILLAR 926M LTE02103 2016 1716 X19W01550 $130,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1jowi3ntdhyme4otlmyzy2zdvhymm3mtnmngm4ndc0yiykdhh0psuymcy0mti4oq== CATERPILLAR 980K W7K01160 2012 5787 B15371 $494,400.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kyji2otfhztu0mjk3zja3ztk5mduwndmxm2e3zjrkosykdhh0psuymcyznde3mw== CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 5436 11W69876 $182,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jowvjzthknwqwodnmnty5zja4ztc1zwm3mda1yjixnsykdhh0psuymcyzmduyoq== CATERPILLAR 924K PWR00582 2012 14316 PL15360 $66,300.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.