NC Machinery Logo

Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0pssmnti1nte= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $103,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1motviytc0ytnlm2e3ndc1odllzwqxnty4mtuzztdjnyykdhh0pssmnjmwmzc= CATERPILLAR IT28 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $25,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hngjkzjdimju2mza3mgviyzllmjvmywzhogq1zme1niykdhh0pssmntuyodq= CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $28,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0pssmndq4oti= CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10001 18W01019 $295,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0pssmndmwndm= CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9031 18W01020 $273,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hnjy2yzzmmjc5mzg1otfjotlmmznhy2y3yzhmywy1zcykdhh0pssmmtq3ody= CATERPILLAR 972K Z4W00567 2013 11965 18W01406 $159,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0pssmmjm3ntu= CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 1062 18W01253 $154,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04mdm3njaynjezztvinwfmyte5njg0mtm1mzezngu4ysykdhh0pssmndmzoa== CATERPILLAR 982M K1Y00520 2015 4439 15W78484 $454,600.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04mdq0nza2ztzjy2i0nzkyodq3mzqxngrjzme4mzmzncykdhh0pssmmtg1nzk= CATERPILLAR 938H MJC00189 2008 9926 X19A00026 $64,000.00 Anchorage, WA more
Wtk?jhnyyz05mtvkmdvmn2i4mzjlmtu0yte4zwnmzjrhyzzjogzkziykdhh0pssmmti0ndk= CATERPILLAR 980M KRS00358 2014 9660 19W00820 $267,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05zdk5yjuyodg2zwmzotgyotmxzthmnznlndzjmmnjniykdhh0pssmndmwnze= JOHN DEERE 624J DW624JZ601478 2005 8713 X19A00130 $69,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1inta3nthknmu1m2njy2zhodrjzjgxm2e2ywu0mtflzcykdhh0pssmnjuw CATERPILLAR 966D 94X01825 1982 5600 X19W00078 $65,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lzguwmwzkotq5y2rmzgjly2q4mmmym2i1zjhhnmjknsykdhh0pssmmtgynja= CATERPILLAR 950G AYB00411 2002 9291 X19A00156 $59,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04zjc3nde2zdaxoddlyjzjzwy5yjm4mdnlmwi3zwm1ncykdhh0pssmmtq3nty= CATERPILLAR 962M EJB00186 2015 1669 14A19695 $321,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjzjnzu3ywu1ngq1otbiogqyzdgyotewmmyxndgzocykdhh0pssmotuwma== CATERPILLAR 966M KJP00671 2014 3992 14A19573 $400,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kntm4zwrhytc2mwq4ndexzde3ogiynjrlzmflnte4yiykdhh0pssmmtuwmtc= CATERPILLAR 972M A8P00609 2015 5055 15W78098 $378,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1930 14A19538 $438,700.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4509 B15154 $207,400.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0pssmnte2mzi= CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $91,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 4742 11W70693 $228,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hotc1nmvlnjgxnjyxotcyzde4nwmwntlkowywnjk5nyykdhh0pssmmtiwmta= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 8197 11A18687 $213,400.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1imtrmodjlzwyyngrlzwzkzdbkndfhzwzkymu3mdg5niykdhh0pssmnzy0ma== CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 4839 14G02777 $453,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hzdi1otezmtywzjg4zwzlogjjmwzhmju4mzu3n2jjocykdhh0pssmmze2mti= CATERPILLAR 980M KRS01206 2016 3350 15G07769 $369,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $22,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hmgvkogvkogrhzdk0mmfmotq4mmniodu3zge5otnmocykdhh0pssmmja1nzm= CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $66,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kyza2mgq3yzvmztg4mje3zjniyji2y2rjymm5mmrlniykdhh0pssmmtawnti= CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 5793 15W78895 $401,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdvkytdlytezmmflzgy4yje4nti3zjdhyzdmnzviocykdhh0pssmmjexna== CATERPILLAR 982M K1Y00397 2015 5954 14G05415 $478,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iy2mxmmi2zjjjyza0yzuwzduymdhmowvjowqwmmrjnyykdhh0pssmmjq3mdc= CATERPILLAR 988K TWX01475 2018 1217 17A00190 $793,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lotuzytm1ntfmmgnjmgi0zgm4zwewnmy1mdqzzmq5ysykdhh0pssmntg5mje= CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 0 18W00235 $59,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1my2jkytqwnmy0n2m5mdfiyze1ymi5mdnhngfjowjjyiykdhh0pssmntkwmtu= CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10736 17W01579 $298,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0pssmmtiwnty= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $84,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 8594 PL15763 $141,500.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz04zgyxzwu0ogzhmda5zjhiztg0zgexzdi3nthlzwrjmyykdhh0pssmmji2ntu= CATERPILLAR 930K RHN03721 2015 2186 14V04566 $188,200.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mntk2nje4mjuwodqyogzkywq1nmu1ymizmzrindgwnsykdhh0pssmnzq0 CATERPILLAR 924K PWR02952 2014 3572 14V03342 $138,900.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0pssmmza2mji= CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 4398 14A19687 $276,400.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 0 12W72289 $61,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05m2ywmjflymzhogrhywi5otrkntc5zgzinznjzjliziykdhh0pssmnty3otm= CATERPILLAR 966K TFS01065 2013 6385 B17529 $235,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jndk4ogqwogi4zti5zgnhotq2mtq0oguzzgnknwmxniykdhh0pssmntixmze= CATERPILLAR 930K RHN01182 2012 7229 PL16632 $193,900.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0pssmmtm5njk= CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 2067 14A19688 $208,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 8009 B15724 $310,300.00 Seattle, WA more

All equipment subject to price change and/or prior sale.