Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7187 16G00633 $176,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mnjm5mwzhmtq3mgixnmuzyjvmymuxzwuxnjc1ndmznyykdhh0pssmndy4ntu= CATERPILLAR D7E TAN01235 2012 1807 B15625 $335,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1intczyte3nguwnju4mtkwztlmyzqwnjqyzmuwntg5osykdhh0pssmmji4nda= CATERPILLAR D6TLGP ZJB00525 2012 4672 15A20231 $204,500.00 seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hytyyzjrmnzfkztkyntm5y2eymjhjzmi5ztk1mjc4msykdhh0pssmntq3mdu= CATERPILLAR D8N 9TC05044 1991 23033 15W79211 $85,700.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1hndy2yjeymjhlyzflodgzztdlzji5ztazytbhmdq4miykdhh0pssmnta4mtq= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00157 2006 4538 X16A00113 $159,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1169 14V04679 $109,700.00 tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kmmywngfhoda0n2e0ymi2zjg1mzywzdmwmdzhmjlhmcykdhh0pssmmtkymtm= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00240 2007 4667 16W00939 $169,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1jnguxy2jjnzi0nwy3nzq0zme5nzqxzwjimgmznjbizcykdhh0pssmntuznzu= CATERPILLAR D7G 92V08089 1979 7632 X17W01122 $60,000.00 more
Wtk?jhnyyz1ingywntm3ymuxmmq3nwnizjq5zwyxmwfmmzk5n2flmyykdhh0pssmmjg0odk= CATERPILLAR D6NLGP GHS01398 2012 2265 15A19983 $188,100.00 JUNEAU, AK more
Wtk?jhnyyz04ngrlztzkzgu5zwy2yjjkzgy1zjyznmuxy2zkmthlzcykdhh0pssmmjqxnjk= CATERPILLAR D9R ABK00928 2004 30000 15W78378 $140,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hogyzotdjogy0mtdhn2q1zjk4n2vimgmxzdbknzy4myykdhh0pssmndaznzg= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 46825 B15106 $1,221,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04ywu0ngywodu2yze0ztg5yzjjmznlymu5njfln2fkyyykdhh0pssmnzmxna== CATERPILLAR D8T FCT01141 2013 3530 13W73834 $543,700.00 more
Wtk?jhnyyz1kyjdmnjgyytgxmtezzjawztbhnzhlotlhnzm0y2zlnyykdhh0pssmmjkznzu= CATERPILLAR D8T FCT01065 2013 2273 13W73591 $648,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kngi1mdk3mjg3ognmm2jlywq4yzjlodbizdhhota5nyykdhh0pssmmji4oq== CATERPILLAR D8T FMC00347 2015 2509 14W76662 $677,600.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jymrkmza5ntfmotgxzjm1zjmxnme5mjdmmthknwyxocykdhh0pssmndk2nzq= CATERPILLAR D5GLGP RKG01886 2005 7138 16W00741 $49,900.00 more
Wtk?jhnyyz1kmjnjmzqxytgxnmrjyjnjzwqxnmrmnzczmzblmjbmysykdhh0pssmntmzody= CATERPILLAR D6TXWVP WRN00393 2015 3419 14A19815 $270,600.00 wasilla, AK more
Related-products CATERPILLAR D8T FCT01155 2013 4396 13G00354 $614,500.00 yakima, WA more
Related-products CATERPILLAR D8T FMC00401 2015 2866 14J19872 $601,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04nwnmzdlhyjbmoge3ytk2zgy5otgxmjiyyzu0zgq1miykdhh0pssmmzc2njc= CATERPILLAR D4HIILGP 9GJ00914 1994 6670 X17A00103 $59,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jyjgznwfjyzbjzgi0mgu2zwuznzrlzjq3yjvlodi3mcykdhh0pssmndi2mg== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00225 2006 9040 B14400 $146,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mmtnhndewmzzlmtzjy2nky2qxyja3zddkn2i4ownhyyykdhh0pssmmte1odq= CATERPILLAR D8T FMC00310 2015 2828 14G04707 $600,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05oti4mmq4zduyzju0owrlzdyzzgjmn2fhmwi4mtgzyiykdhh0pssmndyxmti= CATERPILLAR D6TLGP ZJB01564 2014 2541 13W74817 $224,300.00 chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kywzjnmu5zjblmdaym2i2zjc4yzk3ntbkzwm3m2m2nyykdhh0pssmnjq0ma== CATERPILLAR D8T MLN01529 2012 3211 13W73943 $567,700.00 YAKIMA, WA more
Related-products CATERPILLAR D6TXWVP RCW01589 2014 2713 14G02996 $250,400.00 seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1motvknmiwmtdlyjuyy2rjzwrmnjq5ntm0mgu5nzhknsykdhh0pssmmzazmte= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00187 2006 5955 B17003 $224,900.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1hmjjjoge5ntk3mjhmogyzywe0yzhhyzvimzuxzmvmmcykdhh0pssmmjk3otm= CATERPILLAR D7ELGP TJA00428 2012 4776 11W70518 $330,700.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05ogriytg3mzmzytiymzfjytk3mzjjyza5zgu3zjfknyykdhh0pssmntgwnzq= CATERPILLAR D10T RJG00527 2006 19498 12W71533 $849,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hymuzngiyn2vintvkmmy1ywvhodmzn2vmzti3zjbhzcykdhh0pssmmzc0mju= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00353 2012 4936 B14928 Call seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00356 2012 5705 B14931 $378,900.00 WASILLA, AK more
Related-products CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $280,900.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR D6NXL LJR00503 2011 1053 B15158 $251,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1kywm2mdqwnjuxy2vhy2rmotkyzwmwzgfhyzzlodczmyykdhh0pssmnje2mza= CATERPILLAR D10T RJG00617 2006 18497 11W70499 $619,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1knwvmy2zhyze0ywi1ytuzotyxmmnkztuyzwzizjliniykdhh0pssmodyymq== CATERPILLAR D9N 1JD02012 1989 53335 13W74795 $80,800.00 CHEHALIS, WA more
Related-products CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4776 27A16308 $231,200.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 7058 24A11310 $141,500.00 tukwila, WA more
Related-products CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1361 28WL64946 $131,400.00 tukwila, WA more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4061 26A15085 $270,300.00 WASILLA, AK more
Related-products CATERPILLAR D5GXL WGB03274 2006 2708 26A15023 $86,600.00 monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05otm3ndq1yzkwmmm4nmriyjc2zgq3mwvjmzczyju5ocykdhh0pssmmzk0mq== CATERPILLAR D5GXL WGB03273 2006 3243 26A15022 $103,100.00 wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1loge0otuxn2i4mzk2odeyywm1njg1ntjhntrhmdczzcykdhh0pssmntqznta= CATERPILLAR D7E TAN00418 2011 3567 B14201 $439,000.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.