Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lotlhmge3ywy5ythim2m0ztninjdimdvjm2i5yjhjmyykdhh0pssmmtkzode= JOHN DEERE 317 T00317A101729 2005 939 X18W01189 $20,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hode0y2q0mzu3yzzkmwq0zgvhndzkmthhnze3mmuynyykdhh0pssmndi1mza= CATERPILLAR D6TLGPVP WCG00439 2008 8618 X18A00126 $198,000.00 Kenai, AK more
Wtk?jhnyyz1lyzu4yjdmmtqznjg3ntqyztuxzwuyowu3nzdhmmqwmsykdhh0pssmmtg2nzk= CATERPILLAR D4K2XL KM200183 2015 1449 14V05886 $137,100.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1396 14V04679 $112,300.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjfkzmq3nmy1n2fky2vkotu3mtzlodk1mwmzyziwysykdhh0pssmndexmtq= CATERPILLAR D6TLGP HTZ00336 2015 1734 14W76883 $361,300.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jnznmy2mzowixzjzkowrizdkxnmi1nmi4mwqzzdk0niykdhh0pssmmzg3mzi= CATERPILLAR D8T FCT01045 2013 3719 B17538 $673,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jyjgznwfjyzbjzgi0mgu2zwuznzrlzjq3yjvlodi3mcykdhh0pssmndi2mg== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00225 2006 9111 B14400 $134,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04nja2ztvmmdm0nje2mtg0ymy1yza4zwiwowyzyzmxmsykdhh0pssmmze0otm= CATERPILLAR D7E TAN01233 2012 5827 B15624 $281,400.00 Anchorage, WA more
Wtk?jhnyyz1hy2rlyme1ztbhnti0y2nhzjfinjbkntjimzcxzjnhyyykdhh0pssmnji0oti= CATERPILLAR D8T FCT01155 2014 5293 13G00354 $648,800.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05nwjkyjiwmwm3mjk0n2qxogu2ndi1zmq1zju2ngq5myykdhh0pssmndy4mjk= CATERPILLAR D8T FMC00310 2015 3305 14G04707 $727,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjmwntrmmwjjnwywndhmywqwy2m3nwm2n2e2zdu2zsykdhh0pssmmtu2ndu= CATERPILLAR D6K2LGP RST01828 2015 3304 15G07192 $168,300.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz05ogriytg3mzmzytiymzfjytk3mzjjyza5zgu3zjfknyykdhh0pssmntgwnzq= CATERPILLAR D10T RJG00527 2006 19619 12W71533 $769,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00356 2012 5082 B14931 $467,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kzmrhmmrlndiwmmjlnzczodu1otllzwjjmgm0n2q5osykdhh0pssmmtu5nzq= CATERPILLAR D6KXL FBH00833 2008 4691 17W01578 $117,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1myjhiogqzn2jlodvknziyy2qwodgxztq5mzkymgq3myykdhh0pssmntq0mta= CATERPILLAR D4K2XL KMM00694 2015 460 X18W00738 $95,000.00 more
Wtk?jhnyyz1kymq2zjnhzgflntljmgzmotvjodazmdm4ndgzyjfhniykdhh0pssmnduymti= CATERPILLAR D3KXL FFF00333 2008 1698 X18W00072 $60,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jnwflndzjndjjztqwy2q4zmewntblnjqznzljzmy2zsykdhh0pssmmtqwnzu= CATERPILLAR D6TLGPVP WCG00439 2008 8583 X17A00231 $198,000.00 Kenai, AK more
Wtk?jhnyyz05ywq5mmewzgnky2i4owuxyzgyy2iyztk0y2zkztg5miykdhh0pssmnjm4otk= CATERPILLAR D8T FMC00347 2015 3180 14W76662 $780,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hogyzotdjogy0mtdhn2q1zjk4n2vimgmxzdbknzy4myykdhh0pssmndaznzg= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 46825 B15106 $1,199,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hnti0mzzhytlmoddjmgyyzwi1zdmyzmu5zwnindrjmsykdhh0pssmnduwmzq= CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $260,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kyjdmnjgyytgxmtezzjawztbhnzhlotlhnzm0y2zlnyykdhh0pssmmjkznzu= CATERPILLAR D8T FCT01065 2013 2772 13W73591 $588,000.00 Seattle, WA more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4146 26A15085 $323,200.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hymuzngiyn2vintvkmmy1ywvhodmzn2vmzti3zjbhzcykdhh0pssmmzc0mju= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00353 2012 5869 B14928 $164,300.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1hyjvmmtqxnzu2zge2njyzzju5yjq0ndi2ymjhowzmmyykdhh0pssmnti3mtq= CATERPILLAR D6DLGP 33X00496 1983 6878 X18W00070 $34,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hmjjjoge5ntk3mjhmogyzywe0yzhhyzvimzuxzmvmmcykdhh0pssmmjk3otm= CATERPILLAR D7ELGP TJA00428 2012 4800 11W70518 $297,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mogy3zduwnwi2mmfiywvlyzqwmme4ztg3yzjmngi0ysykdhh0pssmmzq1nja= CATERPILLAR D3GXL JMH01463 2005 6435 X18W00938 $50,000.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1hytyyzjrmnzfkztkyntm5y2eymjhjzmi5ztk1mjc4msykdhh0pssmntq3mdu= CATERPILLAR D8N 9TC05044 1991 23033 15W79211 $72,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lnwixndc3otjlyze0zmziyzdiowy5ztm1ztqwm2zjmsykdhh0pssmmzy3mte= CATERPILLAR D5CIII 9DL01522 1996 5375 15W78961 $31,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1iotm5ymzhy2jmzmnmodliymfimwjkzmzlmdvimgqwziykdhh0pssmmzmwndi= CATERPILLAR D7E TAN01243 2012 1880 B15630 $506,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kywzjnmu5zjblmdaym2i2zjc4yzk3ntbkzwm3m2m2nyykdhh0pssmnjq0ma== CATERPILLAR D8T MLN01529 2012 3579 13W73943 $712,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjm4mzu0ztbjmzqynji1odc0zwnkm2y0ntg1nwi4nsykdhh0pssmmjm2mzg= CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1539 28WL64946 $139,400.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1myjzhode5ntnmmge3ndywzgizmdi3nti3ztvlytvincykdhh0pssmndi0nte= CATERPILLAR D5GXL WGB03274 2006 2942 26A15023 $81,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1knwvmy2zhyze0ywi1ytuzotyxmmnkztuyzwzizjliniykdhh0pssmodyymq== CATERPILLAR D9N 1JD02012 1989 53335 13W74795 $77,000.00 Chehalis, WA more
Related-products CATERPILLAR D6TXWVP RCW01154 2012 4313 B15803 $260,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz05m2y3mmrly2zjmzk5ymjlyzk0ogviyjewzgu2ngzlmsykdhh0pssmmjiymjg= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01153 2012 5083 B15802 $257,300.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04yme3ndy4mgfmztiwzdhjzdiwngzmzjvhmtm0yjfiocykdhh0pssmmjk2nje= CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4883 27A16308 $305,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 7239 24A11310 $126,900.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1imgniyjqynjrhzjhln2fizdhlnme1nme1nmi1yjlkocykdhh0pssmmza4ntk= CATERPILLAR D6TLGP ZJB00525 2012 4886 15A20231 $188,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mzta0ymzjmdi2mzu4zdq2ztg0zdi4yze4ndq1zmfmyyykdhh0pssmndczmte= CATERPILLAR D7ELGP TJA00426 2012 5337 B15120 $337,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmjcxndbimznlzjq0mwu0zwjknmmzotkxmtrlytu2yyykdhh0pssmnty3nzc= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01583 2014 2984 14G03139 $349,400.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.