Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0pssmnti1nte= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 29297 17W01585 $95,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lndc4odlmnzqwmmzmmwu3zmq1mta3mduzota2ywnlmiykdhh0pssmndkxntk= CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 6218 18W00235 $62,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mzjcymjljowi3mzy1n2e2zjaymmfjnzcwnzhhm2ywmyykdhh0pssmmjgwnza= CATERPILLAR IT28 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $32,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mzmi0zwu4mtkwodu0zmu5ywzjnjlln2ixmdk5mgqyniykdhh0pssmndizmjg= CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $36,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0pssmndq4oti= CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10001 18W01019 $295,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kntc4nwy4ogriywy5zdcxzta2ngrlytvjmwyyodezosykdhh0pssmntyznzm= CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 8964 18W01020 $272,900.00 more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0pssmmjm3ntu= CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 903 18W01253 $166,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imdk2mzjhmdixm2q1odmxymu2mgi2owzkmgixmti5ziykdhh0pssmmtqyodi= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120E 64851 2006 17297 18W01336 $35,900.00 more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0pssmmtiwnty= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $82,400.00 more
Wtk?jhnyyz1jzti4mwy4ndazngnmyzu1yjviyjzmzgvjzmu3zjdhyiykdhh0pssmndcxoty= MISCELLANEOUS MFGRS CS910 Y150034 2015 2587 X18W01303 $17,500.00 more
Wtk?jhnyyz05ytnkztm5yzmyzwm5mtgyytq1nze5zmnjywmzmmviniykdhh0pssmmzc1ndq= CATERPILLAR 924G 9SW01769 2001 24918 18W01335 $29,700.00 more
Wtk?jhnyyz1lnmvkztdkmtq4mzgwnty2ytq3owvindi1njixnzbhocykdhh0pssmnze1na== CATERPILLAR 950H K5K01646 2007 11618 X18W01501 $82,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mmjcwmdu5zti2ntazyjk1ztdknzjmmjg0ymi5y2yxmcykdhh0pssmntm4mzc= CATERPILLAR 972M A8P00609 2015 3402 15W78098 $420,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1721 14A19538 $451,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1loty0zjy4zmvlmzg2otm1zdkwytfkmmm5ndy1ogixyyykdhh0pssmmjm0odu= CATERPILLAR 908H2 JRD02949 2015 1050 14J19858 $87,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1iytnln2jhntllzmvjn2zizddjyje2mwvkmdkyzgzmysykdhh0pssmmjk5mte= CATERPILLAR 924K PWR03104 2014 4446 13V01941 $111,700.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz05ztkxyznioddmzdqzote1yzizmjaxmzkxogy0mjfjzsykdhh0pssmmtk1ndu= CATERPILLAR 962M EJB00185 2015 945 14A19692 $293,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lndc1mzizyzy4zwqyognjzdiznzkyzwm5zdm1yzyynsykdhh0pssmnji2mjq= CATERPILLAR 962M EJB00183 2015 1413 14A19691 $260,000.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4123 B15154 $268,100.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0pssmnte2mzi= CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $86,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 525 PL15755 $269,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 4590 11W70693 $323,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjzlmtcymddkn2izmzvhogqxmzg3ytm3yzy0mjg1myykdhh0pssmntk4ntk= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 7729 11A18687 $224,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0pssmmtm5njk= CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 1855 14A19688 $217,700.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 7399 B15724 $439,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15691 15W79316 $30,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjgyywjizdgymgjmm2eyzjayyznmm2njmdkyywixmyykdhh0pssmnda4nq== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $59,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lnmixyty0ytjhm2y0yjljzwfhytq5mzm0zjcwngqwmsykdhh0pssmmjkxmzq= CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10734 17W01579 $279,800.00 Fife, WA more
Related-products CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 5483 15W78895 $389,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 8499 PL15763 $127,000.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jotgzndm1njvjnjiwngyyywvin2rintdjytjim2zlyiykdhh0pssmmtezndu= CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 9890 PL15759 $104,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19527 15W0237 $122,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1km2qxzwe1n2q5ztfhntzlzmrkyjdkyzblota2yza3ocykdhh0pssmnde1nze= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42354 15W79315 $32,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hyzhiywy5yzk0owrinwvkzmy0ndnhm2fkogm0mwviysykdhh0pssmmjg0mzi= CATERPILLAR 930K RHN03721 2015 1930 14V04566 $180,100.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1iogfhm2zkmza1njkxnzuyodm0mdi2mge1yju0zmq0niykdhh0pssmndq5mdg= CATERPILLAR 966C 76J02319 1969 10000 16W00700 $20,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mntk2nje4mjuwodqyogzkywq1nmu1ymizmzrindgwnsykdhh0pssmnzq0 CATERPILLAR 924K PWR02952 2014 3372 14V03342 $145,400.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0pssmmza2mji= CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 3740 14A19687 $250,500.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jzde1zdq5ogu3ngfhnjnhymu4mgeymzmzmwvlnjdmziykdhh0pssmmze5nzq= CATERPILLAR 966M KJP00623 2014 4156 14A19540 $301,700.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04mmu2mgrmyjm3nmjlodk2zdcxzta4mjqynzy1owrlnyykdhh0pssmntu4ndy= CATERPILLAR 966M KJP00621 2014 3751 14A19539 $336,400.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1imdvjmda4nzq2nwrjztuxztizndqwnzg2nzexngnhnsykdhh0pssmmziznza= CATERPILLAR 982M K1Y00325 2015 7867 14A19639 $404,200.00 Seattle, WA more

All equipment subject to price change and/or prior sale.