Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mzjcymjljowi3mzy1n2e2zjaymmfjnzcwnzhhm2ywmyykdhh0pssmmjgwnza= CATERPILLAR IT28 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $32,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mzmi0zwu4mtkwodu0zmu5ywzjnjlln2ixmdk5mgqyniykdhh0pssmndizmjg= CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $36,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hnjy2yzzmmjc5mzg1otfjotlmmznhy2y3yzhmywy1zcykdhh0pssmmtq3ody= CATERPILLAR 972K Z4W00567 2013 11965 18W01406 $159,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0pssmmjm3ntu= CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 957 18W01253 $166,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0pssmmtiwnty= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $82,400.00 more
Wtk?jhnyyz05ytnkztm5yzmyzwm5mtgyytq1nze5zmnjywmzmmviniykdhh0pssmmzc1ndq= CATERPILLAR 924G 9SW01769 2001 25358 18W01335 $29,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lnmvkztdkmtq4mzgwnty2ytq3owvindi1njixnzbhocykdhh0pssmnze1na== CATERPILLAR 950H K5K01646 2007 11618 X18W01501 $82,000.00 more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $30,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mmgm4m2zizgm5mdziotayyzaxymiyngizzdi5mtlmniykdhh0pssmndu0mtq= CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $59,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iytnln2jhntllzmvjn2zizddjyje2mwvkmdkyzgzmysykdhh0pssmmjk5mte= CATERPILLAR 924K PWR03104 2014 4446 13V01941 $111,700.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0pssmmtm5njk= CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 1999 14A19688 $217,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0pssmnte2mzi= CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $86,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 7504 B15724 $439,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 525 PL15755 $278,300.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04mdq0nza2ztzjy2i0nzkyodq3mzqxngrjzme4mzmzncykdhh0pssmmtg1nzk= CATERPILLAR 938H MJC00189 2008 9926 X19A00026 $64,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kyza2mgq3yzvmztg4mje3zjniyji2y2rjymm5mmrlniykdhh0pssmmtawnti= CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 5483 15W78895 $389,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iy2mxmmi2zjjjyza0yzuwzduymdhmowvjowqwmmrjnyykdhh0pssmmjq3mdc= CATERPILLAR 988K TWX01475 2018 1169 17A00190 $782,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05nzvhzmm0nwfhyznimjbhzdq0nzfiyzmzoda0ymy2myykdhh0pssmndi4mzy= CATERPILLAR 988K TWX01472 2018 1159 17A00191 $801,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0pssmnti1nte= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $95,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lndc4odlmnzqwmmzmmwu3zmq1mta3mduzota2ywnlmiykdhh0pssmndkxntk= CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 6218 18W00235 $59,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lnmixyty0ytjhm2y0yjljzwfhytq5mzm0zjcwngqwmsykdhh0pssmmjkxmzq= CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10735 17W01579 $268,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0pssmndq4oti= CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10001 18W01019 $295,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kntc4nwy4ogriywy5zdcxzta2ngrlytvjmwyyodezosykdhh0pssmntyznzm= CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 8964 18W01020 $272,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1inta3nthknmu1m2njy2zhodrjzjgxm2e2ywu0mtflzcykdhh0pssmnjuw CATERPILLAR 966D 94X01825 1982 5600 X19W00078 $65,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 8531 PL15763 $127,000.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1mmjcwmdu5zti2ntazyjk1ztdknzjmmjg0ymi5y2yxmcykdhh0pssmntm4mzc= CATERPILLAR 972M A8P00609 2015 3402 15W78098 $420,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jotgzndm1njvjnjiwngyyywvin2rintdjytjim2zlyiykdhh0pssmmtezndu= CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 10161 PL15759 $104,800.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1824 14A19538 $451,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19527 15W0237 $95,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1km2qxzwe1n2q5ztfhntzlzmrkyjdkyzblota2yza3ocykdhh0pssmnde1nze= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42355 15W79315 $32,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hyzhiywy5yzk0owrinwvkzmy0ndnhm2fkogm0mwviysykdhh0pssmmjg0mzi= CATERPILLAR 930K RHN03721 2015 1962 14V04566 $180,100.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz05ztkxyznioddmzdqzote1yzizmjaxmzkxogy0mjfjzsykdhh0pssmmtk1ndu= CATERPILLAR 962M EJB00185 2015 990 14A19692 $293,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mntk2nje4mjuwodqyogzkywq1nmu1ymizmzrindgwnsykdhh0pssmnzq0 CATERPILLAR 924K PWR02952 2014 3372 14V03342 $145,400.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4184 B15154 $268,100.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0pssmmza2mji= CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 3741 14A19687 $250,500.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jzde1zdq5ogu3ngfhnjnhymu4mgeymzmzmwvlnjdmziykdhh0pssmmze5nzq= CATERPILLAR 966M KJP00623 2014 4156 14A19540 $301,700.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04mmu2mgrmyjm3nmjlodk2zdcxzta4mjqynzy1owrlnyykdhh0pssmntu4ndy= CATERPILLAR 966M KJP00621 2014 4190 14A19539 $336,400.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1imdvjmda4nzq2nwrjztuxztizndqwnzg2nzexngnhnsykdhh0pssmmziznza= CATERPILLAR 982M K1Y00325 2015 7868 14A19639 $404,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 16W00662 $71,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 4623 11W70693 $323,000.00 Seattle, WA more

All equipment subject to price change and/or prior sale.