Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jowzhzmq5y2vkzmnmyzq0zmu2zdvlmtq4y2i2njy4ocykdhh0pssmmjizody= CATERPILLAR 988B 62Y00693 1989 2900 X15A20049 $205,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19511 15W0237 $167,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 4333 11W70693 $278,500.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjzlmtcymddkn2izmzvhogqxmzg3ytm3yzy0mjg1myykdhh0pssmntk4ntk= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 7129 11A18687 $213,600.00 Mount Vernon, WA more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00499 2012 1947 B15348 $240,600.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz1hmwuwyzhlmgnjmmqxzwjizmm4m2vjngyxzdg1zgrlmiykdhh0pssmmtg3mzc= CATERPILLAR 980F 8CJ00480 1992 34114 17W01452 $40,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mde2mdrmnzy3n2nkzju1otu3ytm4zdyymtuzmjdmnsykdhh0pssmmzu4mjk= CATERPILLAR 980K W7K01723 2013 5765 13W72658 $293,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1396 14A19538 $424,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04mdm4zdrhztliogu1odjlzjllngi5oduyzwvhyzk0osykdhh0pssmmtq1mta= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15691 15W79316 $41,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmji5ywezzmy2owu5ntyzyty2ztixymm4ywy0ztzjmyykdhh0pssmndayntg= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42353 15W79315 $43,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 506 PL15755 $190,100.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jnmu5ymq0zjvhndg3y2rkyjc2yjizywnintm4ntflyyykdhh0pssmmzqxma== CATERPILLAR 938K SWL02690 2014 4164 13W74713 $161,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lmzg0njvhnzhkmje5mjk2ode5mzzjmzhmztywogviniykdhh0pssmndy2njq= CATERPILLAR 966H A6D02300 2009 7436 X17A00230 $165,000.00 Kenai, AK more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 7920 PL15763 $169,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kmzdjndgynmm0yjq4nzaxytazodk5ytc2zweynzzmnyykdhh0pssmmtk1mjm= CASE 521E NCF211825 2012 3880 16W00894 $84,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1myty0zgeyzdg1ytbjmtiwzte0ywqxyju2mwflm2u3nyykdhh0pssmmzu4mde= CATERPILLAR 988H BXY02566 2008 10044 12A18946 $574,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lnjmwymyymwrkn2ziymiyowizndqzytzhy2qyyju0zsykdhh0pssmmte0njk= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90 FL00028440 2012 5027 15W79317 $94,200.00 more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00503 2012 2693 B15349 $163,000.00 Prudhoe Bay, AK more
Related-products CATERPILLAR 950K R4A00456 2012 4522 11W70301 $328,400.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jndk4ogqwogi4zti5zgnhotq2mtq0oguzzgnknwmxniykdhh0pssmntixmze= CATERPILLAR 930K RHN01182 2012 6249 PL16632 $220,000.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 5903 B15724 $340,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lyjq3mjezmzy1ymzmmta4ody1n2y4zgu5mdy0otmymyykdhh0pssmnjg3 KIOTI TRACTOR CS910 Y150032 2015 4165 X17W01393 $15,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05ngu5ytczm2zjzjnjndqxy2niyjjhytqwntriotvmnsykdhh0pssmnjiynta= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 29295 17W01585 $85,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lndc4odlmnzqwmmzmmwu3zmq1mta3mduzota2ywnlmiykdhh0pssmndkxntk= CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 6115 18W00235 $62,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jnjfhzjg4odbmyjhjndqxzjgzmdazogzmnwfhy2nincykdhh0pssmmjk5odc= JOHN DEERE 544E DW544EB519893 1987 0 X17W00660 $30,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jmzzjzmu1njljowuwzdljzgrhm2m5zjiwnmnlnzrlncykdhh0pssmntyzota= CATERPILLAR 966K TFS00775 2013 0 17W00162 $223,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lntjimthkyji2zmzjzwrkzgiznzuwogq3zddjmgu4mcykdhh0pssmotm4oq== CATERPILLAR 972K Z4W00318 2012 3892 X17A00022 $270,000.00 more
Wtk?jhnyyz04mjgyyzewyjg5nmqzzjm2zjhjzmyzmtzhzda3mgnincykdhh0pssmmtg0 CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 0 17W00672 $57,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ytgynzfkmdzlzjayzgzmyzjkntc5n2mzytrhyzczmiykdhh0pssmmte5mja= CATERPILLAR 924K PWR02568 2014 9356 17W00666 $94,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imde5zwixzdbjmjiwmdq0zwezngizmznmndm1yzkzmiykdhh0pssmnjqzmzk= CATERPILLAR 926M LTE03758 2017 92 17W00772 $151,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1iogfhm2zkmza1njkxnzuyodm0mdi2mge1yju0zmq0niykdhh0pssmndq5mdg= CATERPILLAR 966C 76J02319 1969 10000 16W00700 $20,900.00 Mount Vernon, WA more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00496 2012 2299 B15347 $244,100.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4000 B15154 $197,600.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jzde1zdq5ogu3ngfhnjnhymu4mgeymzmzmwvlnjdmziykdhh0pssmmze5nzq= CATERPILLAR 966M KJP00623 2014 3087 14A19540 $354,000.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1jzjk3ytvmndqzyjq4ntlkzdcxzjq3ntywnmi2zgnimsykdhh0pssmndy0mdm= JOHN DEERE 544D 512436 1986 0 X16W00670 $27,500.00 more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 16W00662 $74,500.00 Seattle, WA more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00632 2012 1563 PL15777 $217,700.00 Anchorage, AK more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00616 2012 1143 PL15769 $245,300.00 Anchorage, AK more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 9633 PL15759 $93,400.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 30265 12W72289 $175,000.00 Seattle, WA more

All equipment subject to price change and/or prior sale.