Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 7911 PL15763 $139,100.00 TUKWILA, WA more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 9616 PL15759 $106,700.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1283 14A19538 $426,400.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04mdm4zdrhztliogu1odjlzjllngi5oduyzwvhyzk0osykdhh0pssmmtq1mta= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15691 15W79316 $39,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jowzhzmq5y2vkzmnmyzq0zmu2zdvlmtq4y2i2njy4ocykdhh0pssmmjizody= CATERPILLAR 988B 62Y00693 1989 2900 X15A20049 $205,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19511 15W0237 $167,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kmji5ywezzmy2owu5ntyzyty2ztixymm4ywy0ztzjmyykdhh0pssmndayntg= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42344 15W79315 $41,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jnjfhzjg4odbmyjhjndqxzjgzmdazogzmnwfhy2nincykdhh0pssmmjk5odc= JOHN DEERE 544E DW544EB519893 1987 0 X17W00660 $30,000.00 more
Wtk?jhnyyz1iy2nhy2fimzrkodvmy2ezytdlngqxmtyyymu4ogu0zcykdhh0pssmntgymjy= CATERPILLAR 966K TFS00775 2013 0 17W00162 $209,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmtmyywqxmzdhy2rknmuzzgnjnwqzyjuymtljyjhhocykdhh0pssmmtuzote= CATERPILLAR 950K R4A00562 2012 2969 X17W00210 $175,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lntjimthkyji2zmzjzwrkzgiznzuwogq3zddjmgu4mcykdhh0pssmotm4oq== CATERPILLAR 972K Z4W00318 2012 3799 X17A00022 $285,000.00 more
Related-products CATERPILLAR 938K SWL01985 2013 9732 17W01212 Call more
Wtk?jhnyyz04mjgyyzewyjg5nmqzzjm2zjhjzmyzmtzhzda3mgnincykdhh0pssmmtg0 CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49622 17W00672 $55,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hmwu1nwuxmzllnjk5ymmyodbhyzhhmmm2yju2mjljocykdhh0pssmmtkynq== CATERPILLAR 924K PWR02568 2014 8994 17W00666 $99,900.00 more
Wtk?jhnyyz1lzgq3zjvlmwq4nwzjndg1ytuynjblytrjntk4ogm0yiykdhh0pssmmjgwmju= CATERPILLAR 980M KRS00474 2014 2000 14W75703 $377,500.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00496 2012 2208 B15347 $207,400.00 ANCHORAGE, AK more
Related-products CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 3832 B15154 $200,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04njq5mtgznmy2mznlodfkyjg0yze1zwvknwy3m2i3ysykdhh0pssmmtcwnzy= KAWASAKI 70ZIV-2 70C3-5831 2000 19196 14W77147 $25,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzde1zdq5ogu3ngfhnjnhymu4mgeymzmzmwvlnjdmziykdhh0pssmmze5nzq= CATERPILLAR 966M KJP00623 2014 1762 14A19540 $360,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1kmzdjndgynmm0yjq4nzaxytazodk5ytc2zweynzzmnyykdhh0pssmmtk1mjm= CASE 521E NCF211825 2012 3876 16W00894 $84,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 5222 B15724 $405,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 371 PL15755 $195,500.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04n2qyyza2njc0mme4nmuxzjcxm2yyymm0m2ywztblyiykdhh0pssmndc1ndi= CATERPILLAR 924G DDA01517 2005 18223 16W01067 $37,400.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mzdy0nju5ztu3ogfknwi4ztlmn2jjy2i5mzg0oddkzcykdhh0pssmotcwna== CATERPILLAR 966H A6D00989 2007 4675 X17A00015 $165,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jzjk3ytvmndqzyjq4ntlkzdcxzjq3ntywnmi2zgnimsykdhh0pssmndy0mdm= JOHN DEERE 544D 512436 1986 0 X16W00670 $27,500.00 more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 16W00662 $74,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jnmu5ymq0zjvhndg3y2rkyjc2yjizywnintm4ntflyyykdhh0pssmmzqxma== CATERPILLAR 938K SWL02690 2014 2991 13W74713 $173,200.00 more
Related-products CATERPILLAR 950K R4A00346 2012 6944 11W70134 $156,400.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 3310 11W70693 $307,400.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jm2m1nmvkmte0nzcznwm2zwzmyjblnjm2y2y1ywnmyyykdhh0pssmndgwmtk= CATERPILLAR 930K RHN00687 2012 3348 12A18823 $133,600.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjzlmtcymddkn2izmzvhogqxmzg3ytm3yzy0mjg1myykdhh0pssmntk4ntk= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 6978 11A18687 $255,800.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1myty0zgeyzdg1ytbjmtiwzte0ywqxyju2mwflm2u3nyykdhh0pssmmzu4mde= CATERPILLAR 988H BXY02566 2008 9968 12A18946 $450,000.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1lnjmwymyymwrkn2ziymiyowizndqzytzhy2qyyju0zsykdhh0pssmmte0njk= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90 FL00028440 2012 5019 15W79317 $94,200.00 more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00499 2012 1715 B15348 $205,300.00 JUNEAU, AK more
Wtk?jhnyyz1hyjayzjnmzte2n2y3ztc0y2y5mgjknjcwytkxzjnjysykdhh0pssmmjgyoti= CATERPILLAR 980K W7K01153 2013 3928 13A19165 $300,500.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00503 2012 2321 B15349 $139,900.00 PRUDHOE BAY, AK more
Wtk?jhnyyz1jzdg4nwi3mmizngflmme5ymzjyjdimjg3mmyxodqyyiykdhh0pssmmtezntm= CATERPILLAR 950GII AXX00273 2003 13535 13W74128 $76,000.00 more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00632 2012 1439 PL15777 $177,600.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00616 2012 953 PL15769 $217,200.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1iywy5zme1m2i1nmjhotnhodiwogyxy2mxztu2yjyxmcykdhh0pssmndcznta= CATERPILLAR 980M KRS00367 2014 2562 14W75176 $434,700.00 SEATTLE, WA more

All equipment subject to price change and/or prior sale.