Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05njgxzje1yzgwy2nmyzc0yzq5nmy3zja5owqyzmnhnsykdhh0pssmmtk3mtg= KOMATSU WA250PZ 1076631 2013 1884 X17G00517 $119,500.00 more
Wtk?jhnyyz1iogfhm2zkmza1njkxnzuyodm0mdi2mge1yju0zmq0niykdhh0pssmndq5mdg= CATERPILLAR 966C 76J02319 1969 10000 16W00700 $22,000.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1283 14A19538 $426,400.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04mdm4zdrhztliogu1odjlzjllngi5oduyzwvhyzk0osykdhh0pssmmtq1mta= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15691 15W79316 $39,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzgq3zjvlmwq4nwzjndg1ytuynjblytrjntk4ogm0yiykdhh0pssmmjgwmju= CATERPILLAR 980M KRS00474 2014 2000 14W75703 $377,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1iywy5zme1m2i1nmjhotnhodiwogyxy2mxztu2yjyxmcykdhh0pssmndcznta= CATERPILLAR 980M KRS00367 2014 2562 14W75176 $434,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04njq5mtgznmy2mznlodfkyjg0yze1zwvknwy3m2i3ysykdhh0pssmmtcwnzy= KAWASAKI 70ZIV-2 70C3-5831 2000 19196 14W77147 $25,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04mmm3otqzytbingi0njazztexyzk4ywmwytuwmtdlosykdhh0pssmodu5ma== CATERPILLAR 924K PWR02954 2014 2084 13G01699 Call MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzde1zdq5ogu3ngfhnjnhymu4mgeymzmzmwvlnjdmziykdhh0pssmmze5nzq= CATERPILLAR 966M KJP00623 2014 1762 14A19540 $360,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 371 PL15755 $195,500.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 16W00662 $74,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mzthkngu4ztq0zjdjnmi4yzewzdq1zme1ztg0mdaxziykdhh0pssmmzg4mdk= CATERPILLAR 962K FLL00197 2014 3213 13A19287 $184,700.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1kmji5ywezzmy2owu5ntyzyty2ztixymm4ywy0ztzjmyykdhh0pssmndayntg= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42344 15W79315 $41,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lntjimthkyji2zmzjzwrkzgiznzuwogq3zddjmgu4mcykdhh0pssmotm4oq== CATERPILLAR 972K Z4W00318 2012 3799 X17A00022 $285,000.00 more
Wtk?jhnyyz1knwm5zme0ywm1odu2m2zhotlkztqwzgvjn2uwnmi0myykdhh0pssmmjuwmzm= JOHN DEERE 524K 1DW524KZLDE654555 2014 2038 14X06336 $124,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1km2i3mjyymdk2ymu0mjdlyjmyywqznzu2mwzhmwrhyyykdhh0pssmmji3mde= CATERPILLAR 962K X4T00315 2012 4694 11A18663 $221,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lnweyy2i0zjhjy2e1mmexowqwntcwnjfhm2fknmy0ysykdhh0pssmnju0nje= KOMATSU WA-900-IL A-20007 1997 8597 16G00256 Call Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1logyymzu0ytk2mjjmzjrjowvmodi3n2jkndqznmexysykdhh0pssmmtm3mtm= CATERPILLAR 966K TFS00233 2011 3810 B13854 $248,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1imdmymza4yzbiodu1mdblzwjhntu5yty1yju0ytvkyyykdhh0pssmndezmtq= CATERPILLAR 980K W7K00475 2011 5927 15G07575 $315,000.00 billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jogm2mgi4ztc3nmzmzdbizwmwnjy5mwnkzgvhzdzkysykdhh0pssmmje2mzy= JOHN DEERE 304J 1LU304JXVZB025774 2011 1800 X16G00442 $60,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jzjk3ytvmndqzyjq4ntlkzdcxzjq3ntywnmi2zgnimsykdhh0pssmndy0mdm= JOHN DEERE 544D 512436 1986 0 X16W00670 $27,500.00 more
Related-products CATERPILLAR 950K R4A00346 2012 6944 11W70134 $156,400.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 0 12W72289 $170,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 3310 11W70693 $307,400.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jm2m1nmvkmte0nzcznwm2zwzmyjblnjm2y2y1ywnmyyykdhh0pssmndgwmtk= CATERPILLAR 930K RHN00687 2012 3348 12A18823 $133,600.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1jowi3ntdhyme4otlmyzy2zdvhymm3mtnmngm4ndc0yiykdhh0pssmmjm4ntc= CATERPILLAR 980K W7K01160 2012 3641 B15371 $387,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1injeyzgyzode4ntqyn2qyotzlodiyzgqzzjm4ndqyyyykdhh0pssmmju1nde= CATERPILLAR 950K R4A01527 2013 889 16G00221 Call Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jy2e2ytriytqxytjmmmm4zjliytvimtk2otdiyzk2miykdhh0pssmmze5ma== CATERPILLAR 980M KRS00459 2014 2065 14G03636 $454,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jodhkzdmzmwmxndg0zmjlzmrimmm3y2izotu0nde5zcykdhh0pssmmzqxoty= CATERPILLAR 980F 8CJ00595 1992 37478 X17G00621 $31,000.00 more
Related-products CATERPILLAR 924G DDA00779 2004 0 17G00879 Call Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mmgu0mzuwoguyzdq2mtazogi3nti1zjawndu5zjqxniykdhh0pssmntu1odk= CATERPILLAR 980K W7K00476 2011 6966 15G07576 Call billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kztdmytjmnjjhnzrhodq5y2vkmzbimzu0owm1mtyxyyykdhh0pssmnjq5mq== CATERPILLAR 980K W7K00411 2011 4692 11W69700 $350,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hyju4zwmymdhlnjiymdu3oguymji2m2qxmji0zgy0zcykdhh0pssmmjg2ote= CATERPILLAR 950H K5K02656 2008 6608 13G01882 $71,500.00 great falls, MT more
Wtk?jhnyyz1ly2myzdqxotvkmzm4ywjkytuxowy5njq2nju1ytnkosykdhh0pssmmjcwoty= CATERPILLAR 950H K5K00765 2006 0 B16576 $128,200.00 more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 7911 PL15763 $139,100.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 5222 B15724 $405,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jnmu5ymq0zjvhndg3y2rkyjc2yjizywnintm4ntflyyykdhh0pssmmzqxma== CATERPILLAR 938K SWL02690 2014 2991 13W74713 $173,200.00 more
Wtk?jhnyyz05mde2mdrmnzy3n2nkzju1otu3ytm4zdyymtuzmjdmnsykdhh0pssmmzu4mjk= CATERPILLAR 980K W7K01723 2013 5345 13W72658 $326,900.00 SEATTLE, WA more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 9616 PL15759 $106,700.00 TUKWILA, WA more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00563 2012 4741 PL15754 $82,000.00 more

All equipment subject to price change and/or prior sale.